Cíl

  • Funkční a stabilní služba přístupu k Internetu
  • Včasná reakce na případné výpadky
  • Přehledný a bezpečný informační systém – klientská zóna
  • Informovaný a spokojený zákazník mající přístup ke všem informačním zdrojům
  • Komplexní informační systém s přístupem k lokálním zdrojům
  • Rozvíjející se a stabilní ISP