Mise

Naše mise je vysoce etické podnikání v komunikacích, prostřednictvím kterého nabízíme telekomunikační služby připojení k síti Internet široké škále uživatelů, jak z prostředí spotřebitele tak firemní klientely.

Orientujeme se výhradně na Prahu 13  a blízké okolí. Chceme být zákazníkovi blíž a tak považujeme za velmi důležité, abychom mohli naše zákazníky obsloužit okamžitě, když se naskytne problém a před případnými problémy se neschovávat za záda velké nadnárodní korporace. Osobní přístup a osobní kontakt je pro nás tedy velmi důležitý.  Proto ve vaší lokalitě máme i zákaznické kontaktní centrum, kam můžete přijít na kafe a vyřešit případný problém s připojením, nebo se jenom přijít poradit.

Naší zásadou je poskytovat služby tak, že z toho budou mít radost jak naši zákazníci, tak i my sami. Vzhledem k tomu, že komunikační trh dlouhodobě sledujeme a pozorujeme velmi nízkou etiku podnikání velkých a nadnárodních firem, se kterou i my sami máme neblahé zkušenosti, rozhodli jsme se, že to budeme dělat jinak a děláme to od samého začátku. Naše služby zákazník odebírá pouze pokud chce, když se mu nelíbí, nebo najde lepší nabídku, není problém se sebrat a vyzkoušet konkurenci. Zákazníka nikterak nevážeme a vzájemný vztah považujeme za dobrovolný. Otevřeně informujeme zákazníka o všech překážkách, případných rizicích jeho kroků a pokud dojde k nějaké nepříjemné situaci, máme maximální snahu řešit problém pomocí dohody a vyjasnění si situace. Tento přístup je pro nás velmi důležitý stejnou míru pochopení očekáváme i od našich zákazníků.